En Güzel Türkçe Maniler

En güzel maniler:

Gemi geliyi baştan
Yelkenleri gumaştan
Bi evlendum olmadı
Evleneceğum baştan

Rize Manileri

maniler.net ekledi

Benzer Maniler

Terzi gider ırmağına,
Gül dalı kırmağına,
Yavuklum yüzük göndermiş,
Al kınalı parmağıma.
add maniler.net

Bir taş attım gediğe
Saat geldi yediye
Analar kız büyütmüş
Oğlanlara hediye
add maniler.net

Bahçelerde bağ erik
Yârim gönlün ne kırık
Sevdin de alamadın
Yüreğin ona mı yanık
add çiftçi

Eli keten mendilli
Diğer eli zembilli
Boğazın incisidir
O güzelim Kandilli.
add maniler.net

Bu yıl çiktum bütün yaz
Bir bulut gördüm beyaz
Ben yara yâr diyemem
Yârin ömrü olur az
add Kader

Ağşam oldu aş gerek
Garibe yoldaş gerek
Garip nidsin yoldaşı
Bağrına bir daş gerek
add Angaralı

Denize ağ atacak
Kalbe yara açacak
Birbirinden ayrılmaz
Harem ile Salacak
add Miroğlu

Küp içinde ireçel
Cahillik gelir geçer
Yâri gurbette olanın
Ömrü ah ile geçer
add maniler.net

Rize'den ki yürüdüm
Rize güneşli idi,
Bakamadum yarume
Gözlerim yaşlı idi
add Hayat

Çınar altı serince
Hasırları serince
Dünya cennet kesilir
Kalp murada erince
add Bahar

Bir taş attım harımdan,
Mektup geldi yârimden,
Gelmez olsun bu mektup,
Kalkamadım yerimden.
add maniler.net

Kör Hasandır köyümüz
Zemzem akar suyumuz
Sevip sevip ayrılmak
Yoktur öyle huyumuz
add Zorbey