En Güzel Türkçe Maniler

Sevgiliye Maniler Sayfası

Aldım aşkın tüfeğin,
Vurdum bir kaç karaca,
Dünyada bir yâr sevdim,
Kaşı gözü karaca.

addmaniler.net

Bağlarında üzüm var,
Mor şalvarda gözüm var,
Kaçma yârim uzağa,
Sana bir çift sözüm var.

addmaniler.net

Elma attım nar geldi,
Dar sokaktan yar geldi,
Eğil biyol öpeyim,
Al yanaktan kan geldi.

addmaniler.net

Suya bulgur ezerim,
Hem ezer hem süzerim,
Ben yarımın derdinden,
Deli olmuş gezerim.

addmaniler.net

İnce yazma düreyim,
Aç koynunu gireyim,
Uyan uyan sar beni,
Yar olduğunu bileyim.

addmaniler.net

Pencere parmağına,
Düştüm yarin ağına,
Bir sofrada olursak,
Çay koysam bardağına.

addmaniler.net

Şu dağlar kireç olsa,
Duvarı erkeç olsa,
Güzel çirkin aramam,
Sevdiğim güleç olsa.

addmaniler.net

Bağa girdim üzüm yok,
El yarinde gözüm yok,
Ben yarimi küstürdüm,
Barışmaya yüzüm yok.

addmaniler.net

DİĞER MANİ SAYFALARI :

Sevgiliye Maniler Arşivinde 560 Mani Bulundu.

mani ekle