En Güzel Türkçe Maniler

En güzel maniler:

Osmaniye Manileri


Sırma belikli yârim
Beyaz bilekli yârim
Nasıl bensiz durursun
Mermer yürekli yârim
Sunam sesemi geldin
Ayak basamı geldin
Sağlığımda gelmedin
Öldüm yasamı geldin
Küçük ovalı geldi
Atlı develi geldi
Başıma bu sevdalar
Seni seveli geldi
Kaşların emi emi
Ne bakan kinle beni
Yat dizimin üstüne
Çekeyim sana ninni.
Yanamam bile bile
Ben düştüm gurbet ile
Yedi mendil çürüttüm
Gözüm yaşın sile sile.
Siyah zülüflü canım
Neşter vur aksın kanım
Nar göbek fincan olsun
Doldur içeyim canım.

Ağaçlarda mazılar
Gönül seni arzular
Yar aklıma gelince
Yüreciğim sızılar.
Karşıda duran sensin
Zülfünü buran sensin
Bana cellât kar etmez
Boynumu vuran sensin.
Bugün hava karardı
Betim benzim sarardı
Baş ecel yastığında
Kolum yâri sarardı.
Kar yağar kiriş gibi
Eridim gümüş gibi
Ben yâri arzuladım
Tufanda yemiş gibi.
Yel vurur kazak oynar
Başımda tozak oynar
Ben yârime ne yaptım
O benden uzak oynar
Tarla başı pıtırak
Duralım tarak tarak
Çok çalıştık yetmez mi?
Gelin kızlar oturak
Mendilleri kokulu
Yan cebinde sokulu
Ne zaman kapanacak
Dağıstan’ın Okulu

Gel yakına yakına
Çeşmenin arkasına
Kırmızı gül takayım
Ceketin yakasına
Kayalardan kayarım
Bu kız benim ayarım
Ayşe benim olmazsa
Kaderime yanarım

Yel vurur kazak oynar
Başımda tozak oynar
Ben yârime ne yaptım
O benden uzak oynar
Tarla başı pıtırak
Duralım tarak tarak
Çok çalıştık yetmez mi?
Gelin kızlar oturak
Mendilleri kokulu
Yan cebinde sokulu
Ne zaman kapanacak
Dağıstan’ın Okulu
Gel yakına yakına
Çeşmenin arkasına
Kırmızı gül takayım
Ceketin yakasına
Kayalardan kayarım
Bu kız benim ayarım
Ayşe benim olmazsa
Kaderime yanarım
Bahçe bahçe gezerim
İnci boncuk düzerim
Bakın işte yüzüme
Bu köyde en güzelim
Kara taşın kenarı
Üstünde kırdım narı
Tutulası dillerim
Nasıl darılttın yarı

Yuvasında kırlangıç
Kanadı ayrıç ayrıç
Döne Kızı sevenler
Kan kussun avuç avuç
Elinde var yelpaze
Kuş dadanmış kiraza
Yakında geleceğim
Çekme kendini naza
Mani mani nideyim
Hangi günde geleyim
Ellerin yâri güzel
Ben çirkini nideyim
Masa üstünde bıçak
Sanki bana vuracak
Anne haberin olsun
Abim kız kaçıracak
Gül gibi oyum oyum
Kısacık kaldı boyum
Alacaksan al kalan
Yeter ettiğin oyun
Çaya vardım çayladım
Çayda balık avladım
Balık değil amacım
Ben gönlümü eğledim
Tren yolunda tütün
Yaprağı bütün bütün
Hem ana hem babadan
Koyma Allah’ım yetim
Gide gide yoruldum
Bir kenara oturdum
Güzelliğine değil
Çalımına vuruldum
Caminin minaresi
Mektebin penceresi
Şu Macirin kızları
Bulaşık tenceresi
Kiraz dalı budaklı
Meryem kiraz dudaklı
Yârim dünya güzeli
Elma gibi yanaklı
Derelere gidelim
Koyun kuzu güderim
İkimizi görmüşler
Nasıl inkâr ederim
Mezarlığın taşını
Koyun mu sandın yârim
Sevipte ayrılmayı
Oyun mu sandın yârim

Al giydim alsın diye
Mor giydim sarsın diye
İsteyene varmadım
Sevdiğim alsın diye
Karşıdan yar geliyor
Fistanı dar geliyor
Ben sevdim eller aldı
O bana ar geliyor
Gökyüzünde tayyare
Önündedir pervane
Kaş göz oynatsam oğlan
Olacak bir divane
Bakkallarda toz şeker
Şekerler kilo çeker
Seni gâvurun oğlu
Gördüğüne ah çeker
Kızın adı gül Fatma
Ayranlara su katma
Utanıyorum canım
Yolda bana laf atma
Gide gide yoruldum
Bir duldaya oturdum
Pezevengin oğluna
Bir bakışta vuruldum
Annem entari almış
Beyaz çizgisi varmış
Bir yar sevdim bilmeden
Onunda yâri varmış
Karalar karda kaldı
Bülbüller zarda kaldı
Gönül kapısı kitli
Anahtar yarda kaldı
Kara kütük yanıyor
İçinde çay kaynıyor
Hele bakın eltiler
Ne de güzel oynuyor

Kahve piştiği yerde
Pişip taştığı yerde
Güzel çirkin aranmaz
Gönül düştüğü yerde
Osmaniye üst başta
Oturma kışın taşta
Ben senle eğleniyom
Benim sevdiğim başka
Mendilim yelleniyo
Şu gönlüm eğleniyo
Şu macirin kızları
Oğlanmı beğeniyo
Konağın penceresi
Ne zalimdir gecesi
Sana kim âşık olur
Sokaklar eğlencesi
Çeşmenin taşı gibi
Gözünün yaşı gibi
Öyle bir kız sevdim ki
Kanarya kuşu gibi
Kayalarda kayarım
Yoktur benim ayarım
Ben sevdadan ölürsem
Kaderime yanarım
Arabalar geliyo
Ablam gelin oluyo
O kocaya gidince
Sıra bana geliyo
Çay kıyında çalılık
Boğazında altılık
İyi bakın oğlanlar
Oynayanlar satılık
Kaşları ok sevdiğim
Canımdan çok sevdiğim
Hep güzeller geliyor
İçinde yok sevdiğim
Yumurtası hollukta
Oturuyor yollukta
Eller düğün yapıyor
Bizim düğün bollukta
Dam üstünde yuvarlak
Dere akıyor şarlak
Benim sevdiğim yârim
Doğan aylarda parlak
Sıra sıra çarşılar
Yârim beni karşılar
Gizli gizli konuştum
Şimdi duydu komşular
Bir taş attım kargaya
Dönüp baktım arkaya
Evvel candan severdim
Şimdi vurdum dalgaya
Elmayı yüke koydum
Ağzını dike koydum
Aldım yârin elinden
Boynunu büke koydum
Karanfil haşlanır mı?
Saksısı taşlanır mı?
Küçücükken yar sevdim
Ele bağışlanır mı?
Pencerede duran kız
Bayram geldi dolan kız
Kurbansız bayram olmaz
Sana olam kurban kız
Karşıdan bakma yârim
Kaşlarını çatma yârim
Ben eski zamparayım
Hiç çalım satma yârim
Kar yağar saçaklara
Dökülür sokaklara
Nasıl ana doğurmuş
Sığmıyor kucaklara
Yüzüğüm taşa geldi
Bir kalem başa geldi
Sevda nedir bilmezdim
Ne çare başa geldi.

Hapsanenin kapısı
Demirdendir yapısı
Yârimin günü varmış
Bir ay daha hapisi
Örtünü eğirmişsin
Kaşına değirmişin
Çokta güzel değildin
Kendini sevdirmişin
Kız entarin eflatun
Dön de arkana bakın
Senin gibi güzeli
Vermem ellerden sakın
Bir dalda iki vişne
Güzelim aşka düşme
Bu aşkın sonu yoktur
Boş yere dile düşme
Mantuvarım mantuvar
Mantuvarın vakti var
Mantuvara gelenin
Cennette bir tahtı var

Nazlıya bak nazlıya
Evlerin engin değil mi?
Doğru söylen komşular
Nazlı dengim değil mi?
Oğlanın adı Yılmaz
Olmaz aslanım olmaz
İçin gel gel demezse
O evde geçim olmaz
Ay doğar sini gibi
Sininin yanı gibi
Oyar beni seviyor
Beden de canı gibi
Dağda fıstık olur mu?
Ateş yastık olur mu?
Sen orada ben burada
Böyle dostluk olur mu?
İn dereye dereye
Dere çakıllı yârim
Her geçene bakıyor
Gel geç akıllı yârim
Bahçelerde portakal
Gitme yârim burada kal
Sen şehre inersen
Bana çam bardak al

maviş ekledi

Benzer Maniler

atmış atmış yüz atmış
Allah neler yaratmış
4A goller atarken 4B
arkadan bakmış
add gözde

mendilim yeşil olsun
parası peşin olsun
benim sevdiğimin
gözleri yeşil olsun
add ahu tuğba

Ata bindim Yoruldum
Kız bensana vuruldum
Keşke vurulmasaydım
Çankırı ya duyuldum...
add seve n yurek

davulummun üstü tekir
benim adım deli bekir
baklavayı çokça getir
yiyemezsem geri götür
add selin sürgün

Yar gelmiş erik ister
Saçların örük ister
Kendi minare boylu
Benden gölgelik iste.
add SENA

Ben sana gel mi dedim ?
Duvarı del mi dedim ?
Demir kapı dururken
Bacadan in mi dedim ?
add Yaren Sıla Canıtz Akgünlü

Süpürgenin telleri,
Bursanın güzelleri,
Kız istemeye gelmiş,
İstanbulun kelleri.
add maniler.net

aman bir recalim var
hocam ekmeye sürdüm bali
beni çekemeyen oldu
sap sari ranga ranga
add Tepecikli Solmaz

aşk bir havuza benzer
içine enayiler düşer
vallahi ben düşmedim
arkamdan ittiler
add mert

a oğlan tatar mısın
sen simit satar mısın
doğru söyle be oğlan
kızlardan korkar mısın
add murat

Dozer geliyor dozer,
Çekilin yoldan ezer,
Benim bir arkadaşım var.
Hep kız peşinde gezer.
add maniler.net

mani mani manyaklar
nerde bizim salaklar
satıldı tüm oğlaklar
rezil oldu bizim çocuklar
add tako nuri