En Güzel Türkçe Maniler

Kısa Maniler Sayfası

Kırmızı taksi geliyor,
Dağı taşı deliyor,
Ablam gelin oluyor,
Sıra bana geliyor.

addmaniler.net

mini mini periler
gece rüyama girdiler
sevdigin kim dediler
bana seda dediler

addmesut

Ayağımdaki mesler,
Bastığım yeri sesler,
Nasıl denk geldik,
Sen sarışın ben esmer.

addmaniler.net

Kınayı getir anam,
Parmağın batır anam,
Bu akşam misafir al,
Koynunda yatır anam.

addmaniler.net

Yüzük attım çayıra,
Soyha düştü bayıra,
Yığılın konu komşu,
İşimiz döndü bayıra.

addArdahan Manileri

Ağam derim naçarım,
İnci mercan saçarım,
Dünya deniz olunca,
Ben kuş olup kaçarım.

addmaniler.net

Anne demeye geldim,
Kaymak yemeye geldim,
Meramım kaymak değil,
Yâri görmeye geldim.

addmaniler.net

Harmanı yuvarladım,
Samanı çuvalladım,
Gara gözlü ey abim,
Allaha ısmarladım.

addmaniler.net

Karşıdan ünlüyorlar,
Badılcan belliyorlar,
Bu köy nasıl köyümüş,
Varmadan övüyorlar.

addmaniler.net

Sergenlerde çekirdek,
Bostanlarda bitecek,
Ben isterim babamdan,
Dört davul sekiz köçek.

addmaniler.net

Tavanlarda tencere,
El vurmadım incire,
Gavur babam duymasın,
Çeker beni zencire.

addmaniler.net

Dağdan kestim kereste,
Kuş besledim kafeste,
Yârin hasta dediler,
Yetiştim son nefeste.

addmaniler.net

Karadağ da kar kalmadı,
Yüreğimde yağ kalmadı,
Daha yazacağım çok idi,
Mektubumda yer kalmadı.

addmaniler.net

Çıktım pınar başına,
Sabun koydum taşına,
Anası kurban olsun,
Kızının oynayışına.

addmaniler.net

İki dalda bir kiraz,
Biri al biri beyaz,
Katip kölen olayım,
Bir güzel de bana yaz.

addmaniler.net

Şu dağlar orman içi,
Katipler ferman içi,
Bir katip yazı yazmış,
Derdime derman içi.

addmaniler.net

Giderim dur diyen yok,
Kebap oldum yiyen yok,
Annem babam olmazsa,
Bana sahip olan yok.

addmaniler.net

Ben bahçeyi kazamam,
Kalemim yok yazamam,
Vallahi tövbeliyim,
Ben tövbemi bozamam.

addmaniler.net

Diğer Kısa Maniler

İlk Sayfa ... 15 16 17 18 [19]

Kısa Maniler Arşivinde 450 Mani Kayıtlı.