En Güzel Türkçe Maniler

En güzel maniler:

Bizim evin kenesi
Yine düştü çenesi
İlaç sıktım ölmedi
Daliken devrilesi


Yahya Koza ekledi

 

Benzer Maniler

Küpün dibinde pekmez.
Bu pekmez bize yetmez.
Bizim köyün kızları.
Davulsuz gelin gitmez.

addSeviyom bir tanesi

Bahçelerde mum direk
Suyu nerden indirek
İrezil gelin gidiyo
Uyuz ite bindirek

addŞiBa Baki

elbisemin yeşili
ben kaybettim eşimi
bir elime gelirse
ben bilirim işimi

addnuriye damlapınar çepni

Kilis'in yaş üzümü
Gelin dinle sözümü
Dinlemezsen sözümü
Köpekler görsün yüzünü

addAbdulhamit Mollahamit

Başı saçaklı gelin,
İpten kuşaklı gelin,
Dün geldin, adam oldun,
Leylek bacaklı gelin

addEditör

Ayakkabılarım kırmızı
Elifnur evin tek kızı
İstedim vermediler
sanki padişah kızı

addZEYNEP

göllerde çamur olmaz
yar olan hain olmaz
seveceksen gelin sev
kız ilen pazar olmaz

addmustafa boztepe

ben yaylada kışlarım
türlü nakış işlerim
pis gelini görünce
dayanamam dişlerim

addBerfin Gündüz

Fasulye çiziyem elinen
Kim görmüş gözünen
Ben oğlumdan ayrılmam
Gelin senin yüzünden

addFatma