En Güzel Türkçe Maniler

En güzel maniler:

Postanede pulcusun
Ormanlarda kolcusun
Meyil versem söz versem
El kulakta yolcusun


Osmaniye Manileri ekledi

 

Benzer Maniler

Eştim eşti kum çıktı,
Kumun dibi su çıktı,
Seni dövmeye yârim,
Hangi serseri çıktı.

addmaniler.net

Gelene bak gelene
Güller sarmış dikene
Mevlam sabır versin
Gizli sevda çekene

addEmin Kazoğlu

Eski yaram eski yaram
Tazelendi eski yaram
Ne kadar ayrı kalsam
Yine ben eski yaram

addElazığ Manileri

Gittim çeşme başına
yazı yazdım taşına
o kız geldi okudu
neler geldi başıma

addEdip Baran

Bir yerde görüşmüşüz
aklından çıkmamış bu yüz
bu güzel sahibin yüzü
sana nikah kıyacak bu güz

addizmirli cem

Minarede ezan var,
Has bahçede gezen var,
İstanbul un içinde,
Yüreğimi ezen var.

addmaniler.net

yaş nanenin kurusu
akan suyun durusu
ben yarimden vazgeçmem
işte sözün doğrusu

addbilge

Havuz başı su başı
Men almanam unbaşı
Olursa çavuş oldun
Dosta düşmana karşı

addEditör

sarı gırep üstünü
takmışın tokaları
kime sevdalandın yar
açmışın yakaları

addhediye