En Güzel Türkçe Maniler

En güzel maniler:

Elbisesi mor imiş,
Yar sevmesi zor imiş,
Ben bir tane yar sevdim,
Müşterisi çok imiş.


maniler.net ekledi

 

Benzer Maniler

Deniz geçer sal değil
Sözlerim masal değil
Gönül çarşıda pazarda
Satılacak mal değil

addKepsutlu genç

Topraktan aldılar cinsimi
özlem koydular ismimi
eğer bir gün ölüp gidersem
hatıra olarak saklayın resmimi

addözlem

Koyun keçi otlatırım
Yükseklerden atlatırım
Verselerdi benim yarimi
Düşmanları çatlatırdım

addmaniler.net

çekmece açuk gider
içinde kaşuk gider
verin benim yarimi
gözlerim açuk gider

addmehmet gödek

pencereden bak bana
şeker üzüm at bana
şeker üzüm istemem
söz yüzüğü tak bana

addRAMAZAN ÖZTAŞAR

Çıktım çeşme başına,
Yazı yazdım taşına.
Gelen geçen okusun,
Neler geldi başıma

addAlaattin Gümüş

Koyunum var karaman
Gaybolursa araman
Ben bir reçber kızıyım
Şehirliye yaraman

addcihad özdemir

Bahçe barsızdır güler
Ayva narsızdır güler
Kalbim karalar giymiş
Dilim arsızdır güler.

addmaniler.net

Ana seni severim
Ellerinden öperim
Ama sakın darılma
Kısmetimi isterim

addemrullah efendi i.ö.o.